Μαθηματικά Πρώτης (1ης - Α) τάξης Γυμνασίου. Σχολικό βιβλίο 2019-2020. Κλάσματα, Εξισώσεις, Ποσοστά, Ανάλογα ποσά, Θετικοί & αρνητικοί αριθμοί (download)