Άλγεβρα & Γεωμετρία Πρώτης (1ης - Α) τάξης Γυμνασίου Σχολείου. Η επίσημη διδακτέα ύλη μαθηματικών του σχολικού έτους 2020 - 2021 από το Υπουργείο Παιδείας.