Μαθηματικά Προσανατολισμού Τρίτης (3ης - Γ) τάξης Γενικού Λυκείου. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής. «Μαθηματικά - Β Μέρος»