Επάγγελμα Προγραμματιστής - Πληροφορικάριος - Υπολογιστές - Computers. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 και στα 36 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Πληροφορική.