Οι βάσεις στις Πολυτεχνικές Σχολές, Τμήματα ΑΕΙ Πολυτεχνείων το 2020 στην Ελλάδα. Αρχιτεκτόνων, Υπολογιστών, Περιβάλλοντος, Πολιτικών, Χημικών Μηχανικών κα