Πολυτεχνείο Κρήτης. Βάσεις στα 5 τμήματα ΑΕΙ στα Χανιά. Μόρια για Αρχιτεκτόνων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, Ορυκτών Πόρων, Περιβάλλοντος