Επάγγελμα Πολιτικός Μηχανικός. Οι βάσεις τους στις Πολυτεχνικές σχολές το 2020 και στα 8 τμήματα Α.Ε.Ι σε Αθήνα, Αιγάλεω, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη κ.α