Επάγγελμα Πολιτικές επιστήμες. Οι βάσεις τους σε όλες τις σχολές το 2020 και στα 7 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Ρέθυμνο, Αθήνα κ.α