Επάγγελμα Πλοίαρχος - Μηχανικός στο Εμπορικό Ναυτικό. Οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές το 2020 και στα 2 τμήματα Α.Ε.Ι Εμπορικού Ναυτικού στη Νέα Μηχανιώνα.