Υπολόγισε online το πλήθος των διατάξεων (αλλαγή θέσης - σειράς) για ένα συγκεκριμένο σύνολο στοιχείων. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους διατάσσονται;