Υπολόγισε το μήκος της πλευράς σε έναν ρόμβο. Εύρεση της πλευράς όταν γνωρίζεις την περίμετρο ή το εμβαδόν & το ύψος ή το εμβαδόν & τη διαγώνιο του ρόμβου