Βρες πόσο είναι το μήκος της περιφέρειας του εσωτερικού και του εξωτερικού κύκλου και η συνολική περίμετρος (άθροισμα) στον κυκλικό δακτύλιο. Annulus shape