Μαθηματικά Πέμπτης (5ης - Ε) τάξης Δημοτικού. Σχολικό βιβλίο 2019-2020.Στρογγυλοποίηση, πράξεις, Πολλαπλάσια, Διαιρέτες, Κλάσματα, Πιθανότητες (download)