Πειραιάς. Οι βάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΣΝΔ και Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ στα τα 14 τμήματα ΑΕΙ. Τα μόρια για τουριστικές σπουδές, διοίκηση κ.α.