Πάτρα - Αχαΐα. Βάσεις εισαγωγής - μόρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πατρών στα 28 τμήματα ΑΕΙ για σπουδές στο Παιδαγωγικό, Πολυτεχνείο, Ιατρική κα.