Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Βάσεις στα 20 τμήματα ΑΕΙ σε Ορεστιάδα, Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Μόρια για Μοριακή Βιολογία, Ιατρική, Νομική κα