Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βάσεις στα 35 τμήματα ΑΕΙ σε Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα & Λαμία. Μόρια για Λογιστική, Παιδαγωγικά, Αρχιτεκτονική, Γεωπονία κ.α