Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Βάσεις στα 22 τμήματα ΑΕΙ σε Καλαμάτα, Τρίπολη, Πάτρα, Ναύπλιο, Κόρινθο & Σπάρτη. Μόρια για Γεωπονία, Λογιστική, Πληροφορική κ.α