Πανεπιστήμιο Πατρών. Βάσεις στα 35 τμήματα ΑΕΙ σε Πάτρα, Αμαλιάδα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο και Πύργο. Μόρια για Μαθηματικό, Μηχανικοί, Πληροφορική κ.α