Πάντειον Πανεπιστήμιο Αθήνα. Βάσεις στα 9 τμήματα ΑΕΙ. Μόρια σε Ψυχολογία, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία, Δημόσια Διοίκηση, Επικοινωνία, Ανθρωπολογία κα