Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βάσεις στα 9 τμήματα ΑΕΙ στη Θεσσαλονίκη. Μόρια για Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Λογιστική, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.α.