Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βάσεις στα 22 τμήματα ΑΕΙ σε Ιωάννινα, Πρέβεζα και Άρτα. Μόρια για Ψυχολογία, Νηπιαγωγών, Οικονομικά, Αρχιτεκτονική, Ιατρική κ.α