Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Βάσεις στα 21 τμήματα ΑΕΙ σε Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Πτολεμαϊδα και Γρεβενά. Μόρια για Παιδαγωγικό, Πληροφορική κ.α