Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Βάσεις στα 26 τμήματα ΑΕΙ σε Αιγάλεω και Ίλιον. Μόρια για Γραφιστική, Φωτογραφία, Φυσικοθεραπεία, Μηχανολόγων Μηχανικών κ.α