Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Βάσεις στα 18 τμήματα ΑΕΙ σε Ρόδο, Σάμο, Μυτιλήνη, Χίο, Λήμνο και Σύρο. Μόρια για Στατιστική, Ωκεανογραφία, Μεσογειακών Σπουδών κ.α.