Τα θέματα των Πανελλήνιων - Πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2012. Μάθημα ειδικότητας επαγγελματικών λυκείων - Ομάδα Β' - Μαθηματικά I. Online & Download.