Το επίσημο τελικό πρόγραμμα για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2021. Ημερομηνίες, ώρες και μαθήματα. Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο. Ώρα έναρξης - Διάρκεια