Το επίσημο τελικό πρόγραμμα για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2020. Ημερομηνίες, ώρες και μαθήματα. Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο. Νέο και παλαιό σύστημα