Νέα στo Mathhmatika.gr

Βρες online πόσες μοίρες είναι η κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου

Βρες online πόσες μοίρες είναι η κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου

Υπολόγισε την κεντρική γωνία σε ένα κανονικό πολύγωνο. Πως υπολογίζουμε τις μοίρες της κεντρικής γωνίας στο κανονικό ν-γωνο; Μαθηματικός τύπος υπολογισμού

Βρες online το εμβαδόν ενός κυκλικού τμήματος & ολόκληρου του κύκλου

Βρες online το εμβαδόν ενός κυκλικού τμήματος & ολόκληρου του κύκλου

Βρες online πόσο είναι το εμβαδόν στο σχήμα του κυκλικού δακτυλίου. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού & θεωρία γεωμετρίας. Υπολογισμός εμβαδού όλου του κύκλου.

Βρες την περίμετρο ενός κυκλικού τμήματος & το μήκους του κύκλου

Βρες την περίμετρο ενός κυκλικού τμήματος & το μήκους του κύκλου

Βρες online πόσο είναι η περίμετρος στον κυκλικό δακτύλιο. Μαθηματικός τύπος. Υπολογισμός μήκους, περιφέρειας όλου του κύκλου. Στοιχεία κυκλικού δακτυλίου.

Υπολόγισε το μήκος περιμέτρου – περιφέρειας σε έναν κυκλικό τομέα

Βρες online την περίμετρο του γεωμετρικού σχήματος του κυκλικού τομέα. Τι είναι ο κυκλικός τομέας; Περιγραφή και επεξήγηση. Τρόπος εύρεσης περιφέρειας.

Εύρεση περιμέτρων κυκλικού δακτύλιου: Ολική, εσωτερική, εξωτερική

Εύρεση περιμέτρων κυκλικού δακτύλιου: Ολική, εσωτερική, εξωτερική

Βρες πόσο είναι το μήκος της περιφέρειας του εσωτερικού και του εξωτερικού κύκλου και η συνολική περίμετρος (άθροισμα) στον κυκλικό δακτύλιο. Annulus shape

Υπολόγισε τις ακτίνες (εσωτερική – εξωτερική) του κυκλικού δακτύλιου

Υπολόγισε τις ακτίνες (εσωτερική – εξωτερική) του κυκλικού δακτύλιου

Βρες το μήκος των δύο ακτίνων σε έναν κυκλικό δακτύλιο και το ύψος του δακτυλίου (μεγάλη ακτίνα μείον τη μικρή ακτίνα). Μήκος Εσωτερικής και εξωτερικής ακτίνας.