Ορεστιάδα Έβρου. Οι βάσεις εισαγωγής στα 2 τμήματα ΑΕΙ στο ΔΠΘ. Μόρια για σπουδές στην Αγροτική Ανάπτυξη και στη Διαχείριση Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων.