Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βάσεις στα 8 τμήματα ΑΕΙ. Μόρια: Πληροφορική, Στατιστική, Οικονομική Επιστήμη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Λογιστική