Το νέο σύστημα για την εισαγωγή υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τι ισχύει στο Λύκειο - ΓΕΛ. Ομάδες προσανατολισμού (κατευθύνσεις), επιστημονικά πεδία.