Επάγγελμα Οικονομολόγος - Λογιστής. Βάσεις για σπουδές το 2020 στις Οικονομικές σχολές και στα 26 τμήματα Α.Ε.Ι. σε Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη κ.α