Υπολογισμός όγκου του ισοσκελούς τριγωνικού πρίσματος. Τύπος και επεξήγηση υπολογισμού. Εύρεση κυβικών στο ισοσκελές τριγωνικό πρίσμα. Volume calculation