Υπολόγισε τον όγκο στο ισοσκελές τριγωνικό πρίσμα. Μαθηματικός τύπος εύρεσης όγου και εμβαδού τριγωνικού πρίσματος. Βάσεις, έδρες, ύψος. Στοιχεία πρίσματος