Επάγγελμα Οδοντίατρος. Οι βάσεις - μόρια εισαγωγής στις σχολές το 2020 και στα 2 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Οδοντιατρική σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.