Επάγγελμα Νοσηλεύτρια. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 και στα 9 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Νοσηλευτική σε Αθήνα, Αιγάλεω, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Τρίπολη κα