Αιγαίο & Κυκλάδες. Βάσεις εισαγωγής - μόρια στα 19 τμήματα ΑΕΙ σε Μυτιλήνη Λέσβου - Πόλη της Χίου - Ρόδο Δωδεκανήσου - Σάμο - Λήμνο Λέσβου - Σύρο Κυκλάδων.