Ο Νικόλαος Αποστολίδης ήταν Έλληνας φυσικομαθηματικός καθηγητής Πανεπιστημίου, πρύτανης, κοσμήτορας του 19ου αιώνα και υπουργός Εθνικής Οικονομίας το 1916.