Νέα Μηχανιώνα - Θεσσαλονίκη. Βάσεις εισαγωγής στα 2 τμήματα ΑΕΙ στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Μόρια για σπουδές στη Σχολή Μηχανικών & Σχολή Πλοιάρχων.