Ναύπλιο Αργολίδας. Οι βάσεις εισαγωγής στα 2 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μόρια για Θεατρικές Σπουδές και Παραστατικές και Ψηφιακές Τέχνες.