Μυτιλήνη - Λέσβος. Οι βάσεις εισαγωγής στα 6 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μόρια για σπουδές στο Περιβάλλον, την Κοινωνιολογία, Γεωγραφία κ.α.