Επάγγελμα Μουσικός. Οι βάσεις στις σχολές το 2020 και στα 6 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Μουσική σε Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο, Αθήνα, Κέρκυρα και Άρτα.