Μόριτζ Πας (Moritz Pasch) - Γερμανός μαθηματικός. Αξιωματική θεμελίωση Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Τελείωσε το διδακτορικό του στα 22. Διατύπωσε το αξίωμα Πας.