Βρες πόσες μοίρες είναι κάθε γωνία στο σχήμα του κανονικού πολύγωνου. Μέτρο γωνίας στο κανονικό ν-γωνο. Περιγραφή λύσης. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού