Επάγγελμα Μηχανολόγος Μηχανικός. Οι βάσεις για τις Πολυτεχνικές σχολές το 2020 και στα 10 τμήματα Α.Ε.Ι σε Πάτρα, Αθήνα, Βόλο, Κοζάνη, Ηράκλειο κ.α