Βρες online πως ένα κλάσμα μπορεί να γραφτεί σαν δεκαδικός ή ένας δεκαδικός αριθμός πως γράφεται σαν κλάσμα. Θεωρία - Επεξήγηση - Ιδιότητες κλασμάτων.