Μετατροπή μονάδας μέτρησης επιτάχυνσης σε άλλη. Πως μετράμε την επιτάχυνση; 1 μέτρο ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο σε 1 χιλιόμετρο ανά ώρα τετράγωνο κτλ