Μετατροπή μίας μονάδας μέτρησης επιφάνειας σε άλλες. Σε τι μετράμε το εμβαδόν μίας έκτασης; Τετραγωνικά μέτρα σε εκτάρια σε στρέμμα τετραγωνικά εκατοστά