Μεσολόγγι . Οι βάσεις εισαγωγής στα 3 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μόρια για σπουδές στη Φυτική & Ζωική Παραγωγή, Αλιεία, Γεωργική Μηχανική.