Τμήμα Μαθηματικών Σχολής Θετικών Επιστημών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βάση, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, email, μαθήματα, μεταπτυχιακά κ.α.